Ak budeš poslúchať, Ježiško ti niečo prinesie. Klasická veta, ktorú používajú dospelí pred Vianocami pri svojich deťoch. Tento rok bol však špecifický aj v súvislosti s prominentnými dospelými, ktorí „neposlúchali“, a tak vianočné sviatky strávia vo väzení. Pozreli sme sa, ako vyzerajú Vianoce za mrežami u bývalých ministrov, kontroverzného podnikateľa či bežných väzňov, čo odsúdení počas sviatkov prežívajú a z čoho bude pozostávať ich štedrá večera.

Tichšie počas sviatkov

Vianoce za mrežami si podľa poslednej štatistiky Zboru väzenskej a justičnej stráže odpykáva 8 779 odsúdených, z toho je 687 žien. Okrem nich atypické prežitie sviatkov pokoja a mieru čaká na 1 652 obvinených. Ani ľudí obvinených z rôznej trestnej činnosti nenecháva toto obdobie ľahostajnými. „Aké sú prvé slová, asociácie, ktoré napadnú väčšine malých aj veľkých, mladých aj starých pri vyslovení slova Vianoce? Určite medzi prvými troma sa vyskytuje niečo, čo sa týka rodiny,“vysvetľuje psychologička Eva Mydlíková, ktorá momentálne v rámci Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite realizuje výskum ohľadne disfunkčnosti rodín, ktoré neplnia primerane svoje úlohy. V rámci výskumu sa robí dotazník, kde majú respondenti napísať tri veci, ktoré im napadnú pri slove rodina. „Väčšina opýtaných odpovedá slovom láska. Ďalšími alternatívami sú emócie, city, porozumenie, vzťahy a bezpečie. Tu nám teda vychádza línia Vianoce - rodina - láska. Potreba bezpečia a prijatia sú po fyziologických potrebách, teda po jedle, pití či spánku najsilnejšie v ľudskom bytí,“ dodala odborníčka, podľa ktorej každý jedinec, ktorý netrpí duševnou poruchou, má potrebu lásky.

Filé a balíček: Marián Kočner dostane okrem klasického štedrovečerného jedla balíček k obedu.
Filé a balíček: Marián Kočner dostane okrem klasického štedrovečerného jedla balíček k obedu.
Zdroj: MICHAL SMRČOK

„Takže, aj človek, ktorý vykonal trestný čin, potrebuje ľúbiť a byť milovaný. A to nielen eroticky, ale aj príbuzensky, kamarátsky, kolegiálne,“ doplnila psychologička, ktorá pripravuje odsúdených na život na slobode pol roka pred uplynutím ich trestu. Napriek spomínanej potrebe lásky prejavovanie citov vo väzení znamená podľa odborníčky pre človeka vyššiu zraniteľnosť, vystavenie sa výsmechu, až viktimizáciu. Človek žijúci v inštitúcii, nielen vo väzení, si podľa nej nemôže dovoliť to, čo v rodine, teda byť slabý, uplakaný či nepekný. Väzenie sa podľa Mydlíkovej ani netvári, že človeku chce nejakým spôsobom nahradiť rodinu a domov. Napriek tomu sa na Vianoce pripravujú aj väzni. „Robia výzdoby, spomínajú na to, aké mali zvyky, ako sa varila kapustnica. To sú bezpečné témy, ktoré zdanlivo nejdú do hĺbky človeka. Len zdanlivo, lebo nemôžete spomínať kapustnicu bez toho, aby ste si nespomenuli na mamu. V období Vianoc je vo väzniciach tichšie,“ vysvetlila odborníčka.

Predĺžená večierka

Sviatočné obdobie v ničom nezaostáva v rámci bežnej rutiny a rovnako Vianoce majú väzenský režim rovnaký ako počas roka. Napriek tomu aj tento rok budú Vianoce pre odsúdených niečím iným. „Každý väzeň, vzhľadom na svoje správanie, má istý počet povolených balíkov, istý počet povolených návštev alebo telefonátov. To sa meniť nemôže len preto, že sú Vianoce,“ vysvetľuje Mydlíková ohľadne fungovania počas sviatkov. Lehoty na uplatnenie práva, či už na prijatie balíka, návštevy, alebo na telefonovanie, sú dané zákonom. V prípade neuplatnenia takéhoto práva zo strany väznenej osoby toto právo zaniká. Vianočná príprava nezostáva len pri kapustnici. V mnohých väzniciach si pripravujú spoločný vianočný program so sociálnymi pedagógmi. Takisto kňazi v rámci väzenských zariadení slúžia vianočné omše. Podľa Adriána Baláža, riaditeľa kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže farári, kapláni okrem slúženia vianočných svätých omší spievajú koledy, vedú adorácie, katechézy, spoločné modlitby. Sviatočné chvíle trávia väzenskí kapláni a pastori s obvinenými a odsúdenými aj pri rozhovoroch, či sledovaní filmov s vianočnou a duchovnou tematikou.

„Recidivisti, ktorí trávia Vianoce vo väzení už opakovane, sú obyčajne tí, ktorí zorganizujú program a ktorí volajú zmätených, uzavretých a vystrašených ,prvotrestaných‘, aby sa pridali. Vzhľadom na stravnú jednotku nie je možné vytvoriť štedrú večeru tak, ako si ju robíme doma,“ opisuje vianočnú atmosféru odborníčka. „Väzneným osobám sa poskytuje trikrát denne strava, ktorá zodpovedá odporúčaným výživovým dávkam, pritom sa prihliada na druh a náročnosť vykonávanej práce, vek a zdravotný stav,“uviedol ohľadne stravovania väzňov počas vianočných sviatkov Adrián Baláž. Ako dodal, počas vianočných a novoročných sviatkov je režim oproti bežnému dňu zmiernený a zohľadňuje výnimočnosť sviatočných dní predĺženou večierkou, hlavne kvôli sledovaniu sviatočných televíznych programov. V niektorých ústavoch majú niektorí odsúdení, najmä vo väzeniach s minimálnym stupňom stráženia, možnosť zúčastniť sa na polnočnej omši mimo väzenského zariadenia.

Menu prominentných odsúdených na Štedrý deň.
Menu prominentných odsúdených na Štedrý deň.
Zdroj: Plus 7 dní

Zrejme najväčším darčekom pre odsúdených je možnosť dočasne opustiť múry väzenia. „Spolu je navrhnutých 190 odsúdených, ktorí by mali vianočné a novoročné sviatky stráviť so svojimi blízkymi,“ uviedol Baláž a dodal, že počas mimoriadneho voľna na opustenie ústavu vo vybraných ústavoch v rámci pilotnej prevádzky v 41 prípadoch využijú elektronický systém monitoringu osôb. Mnohí väzni však po­dľa psychologičky na Vianoce domov nechodia. „Normálne“ rodiny odsúdení sklamali, často sú príbuzní na nich nahnevaní a neudržiavajú s nimi kontakt. Mnohí dlhodobo väznení s rodinou kontakt stratili. Časté sú prípady, keď počas výkonu trestu odsúdenému zomrela mama a v byte odsúdeného už býva brat so ženou a s deťmi a tí sa už k nemu nehlásia. „Niektorí sa dostanú na Vianoce domov, ale je pre nich určite ťažké vrátiť sa do ústavu. To je práve tá skupina trestaných, u ktorých sa dá predpokladať vysoká efektivita resocializácie,“ vysvetľuje psychologička jeden z účelov mimoriadnej odmeny pre väzňov.

Filé a šalát

Prvýkrát v histórii samostatného Slovenska boli v novembri tohto roka odsúdení na trest odňatia slobody bývalí členovia vlády. V ústavoch s minimálnym stupňom stráženia, ale mimo tepla rodinného kozuba tak budú tráviť Vianoce bývalý minister výstavby a regionálneho rozvoja Marián Janušek a jeho nástupca v roku 2009 Igor Štefanov. Ministri boli odsúdení pre kauzu „nástenkový tender“, ktorá sa prevalila na konci vládnutia prvej Ficovej vlády. Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu svojím konaním vytvorili podmienky pre vopred vybraného uchádzača tým, že vôbec nezverejnili výzvu na tender. Týmto konaním sa im podarilo dosiahnuť zisk vo výške 3,5 milióna eur víťaznému konzorciu, ktoré bolo blízke expredsedovi Slovenskej národnej strany Jánovi Slotovi. Janušek si trest odpykáva v Žiline, šéf Agentúry na podporu regionálneho rozvoja a neskorší minister výstavby Štefanov v Bratislave. V zariadeniach, kde si budú odpykávať svoj trest bývalí ministri, teda v ústavoch s minimálnym stupňom stráženia je podľa psychologičky Mydlíkovej „voľnejší“ režim pre každého, nielen pre bývalého verejného činiteľa.

Neslávne prví: Bývalí ministri Igor Štefanov, na snímke, a Marián Janušek sú v histórii Slovenska prví odsúdení vládni predstavitelia.
Neslávne prví: Bývalí ministri Igor Štefanov, na snímke, a Marián Janušek sú v histórii Slovenska prví odsúdení vládni predstavitelia.
Zdroj: TASR

Cez týždeň trestaní normálne pracujú spravidla 8 hodín denne, počas víkendov po istom čase mnohí môžu odísť dokonca na priepustku domov. Štandardné vybavenie cely alebo izby je podľa Baláža identické, bez ohľadu na stupeň stráženia. Rovnako tak vo všetkých stupňoch stráženia u odsúdených, ktorí aktívne participujú na resocializačnom procese sa môže povoliť primeraná estetická úprava ubytovacích priestorov. Odsúdení ministri žijú v izbách, nie v celách. Jednotlivé izby sú relatívne komfortnejšie vybavené. „Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že teda až tak veľa sa mu zasa nestalo. Ale predstavte si, že by ste chceli ísť s manželkou do kina, ktoré hrajú o 19.15 hodine. Tak sa zdvihnete, naštartujete auto a idete do kina. To títo ľudia urobiť nemôžu, musia si dopredu pýtať povolenie, počkať na schválenie, odôvodniť potrebu a potom sa zmieriť s odmietnutím,“vysvetľuje psychologička, pričom to nemusí byť len kino. Odsúdeným sa môže narodiť vnuk alebo manželka dostane infarkt a odsúdený nemôže ísť za ňou len tak do nemocnice a byť pri nej, kým nezomrie.

Neslávne prví: Bývalí ministri Igor Štefanov a Marián Janušek, na snímke, sú v histórii Slovenska prví odsúdení vládni predstavitelia.
Neslávne prví: Bývalí ministri Igor Štefanov a Marián Janušek, na snímke, sú v histórii Slovenska prví odsúdení vládni predstavitelia.
Zdroj: TASR

Za mrežami bude tráviť Vianoce aj kontroverzný podnikateľ Marián Kočner, ktorý je väzobne stíhaný v Banskej Bystrici. Kočner je obvinený v kauze televíznych zmeniek. V polovici decembra Najvyšší súd rozhodol, že vo väzbe zostane aj na sviatky a ďalšiu žiadosť o prepustenie z vyšetrovacej väzby môže podať opäť v januári. Najvyšší súd reagoval na Kočnerovu sťažnosť z novembra a vyhodnotil ju ako neodôvodnenú.

Život za mrežami je pre podnikateľa zvyknutého na pohodlie, drahé autá a luxus rovnako nepríjemná skúsenosť. Vplyv si však človek ako Kočner môže vybudovať aj vo väzbe. „Každá rezidencia, v ktorej žijú ľudia, si vybuduje svoj vlastný systém fungovania. Akýsi paralelný svet. Niežeby káva mala inú chuť ako v obchode u nás, ale má inú cenu. Sú komodity, ktorými si človek dokáže rýchlejšie získať prospech. Obyčajnou komoditou je spomínaná káva, cigarety, čaj a sladkosti,“ vysvetľuje spôsob fungovania za mrežami psychologička Eva Mydlíková. Podľa nej v každej komunite preberá moc najsilnejší.

„Moc získava jedinec prostredníctvom rešpektu a ten sa dá získať prirodzenou schopnosťou flexibilne sa prispôsobiť podmienkam a vedieť z nich vyťažiť maximum alebo rešpekt a výhody si kúpiť. Tu však hrozí, že ak prameň vyschne, podlizovači a sluhovia spočítajú každú minútu poníženia, ktorú kvôli nemu podstúpili, a to aj dobrovoľne,“dodala. Kočner vo väzbe v Banskej Bystrici bude na Štedrý deň večerať kapustovú polievku s klobásou a takisto vyprážané rybie filé so zemiakovým šalátom. K obedu dostane balíček.

Tento rok sa tráveniu vianočných sviatkov vo väzení vyhla známa milionárska dedička Eva Varholíková-Rezešová, ktorá si odpykávala svoj trest v Maďarsku. Rezešová 21. augusta 2012 na diaľnici u našich južných susedov pod vplyvom alkoholu narazila vo vysokej rýchlosti do vozidla a usmrtila štyroch ľudí. V auguste tento rok sa jej podarilo po šiestich rokoch dostať na slobodu. Z väzenia vy­šla o tri roky skôr za príkladné správanie. Rovnako po šiestich rokoch trestu sa vrátil na slobodu v júli tohto roka herec Dušan Cinkota, ktorý si odpykával trest za drogy. 

Mohlo by vás zaujímať: