Odsúdený na smrť a ukrižovaný Ježiš Kristus nie je najnovšie len vzorom utrpenia, ale aj obeťou sexuálneho zneužívania počas krížovej cesty. Vedecká hypotéza sa objavila v čase blížiaceho sa najväčšieho kresťanského sviatku – Veľkej noci.

Ponížený

Okrem všeobecne známeho faktu, že bol Ježiš Kristus mučený, zahŕňalo podľa vedcov jeho ponižovanie aj sexuálny aspekt, veď Ježišovi Nazaretského vyzliekli plášť, dali korunu z tŕňov, posmievali sa mi. Podľa akademikov bol tak vystavený nielen fyzickému, ale aj sexuálnemu ponižovaniu. Ježiš sa stal súčasťou celosvetovej kampane #MeToo.

Vyzlečenie Ježia Krista je „silným prejavom poníženia a rodovo motivovaného násilia,“ cituje portál Daily Mail Katie Edwardsovú z Inštitútu biblických štúdií na anglickej univerzite v Sheffieldu. K jej názoru sa pridáva aj David Tombs, ktorý sa venuje teologickým otázkam na novozélandskej univerzite v Otagu. Podľa neho nejde len o otázku opravy historického záznamu. „Ak je Ježiš označený za obeť sexuálneho zneužívania, mohlo by to znamenať obrovský rozdiel v tom, ako sa cirkvi angažujú v prípade hnutí ako #MeToo a podporujú zmenu v širšej spoločnosti.“

Fraška?

Podľa odborníka na kriminológiu a lektora sociológie na anglickej univerzite v Abertay je toto tvrdenie fraškou. „V spoločnosti existuje tendencia diskutovať takmer o všetkom ako o forme zneužívania, je tu snaha označiť za obete čoraz viac ľudí a vecí,“ povedal Daily Mail Stuart Waiton.

„Sexuálne zneužívanie Ježiša je chýbajúcou častou veľkonočného príbehu o utrpení. Je vhodné uznať Ježiša ako obeť sexuálneho násilia, aby sme sa mohli zaoberať pokračujúcim stigmatizovaním tých, ktorí zažili sexuálne zneužívanie, najmä čo sa týka mužov,“ uzatvárajú vedci Edwardsová a Tombs svoj kontroverzný článok.