Len nedávno rezort zdravotníctva avizoval, že zamedzí špekuláciám pri cenotvorbe liekov, kedy si farmaceutické spoločnosti vedeli svojsky zapýtať za jednotlivé medikamenty. Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu však upozornila na zmenu podmienok revízie úhrad liekov. Podľa asociácie týmto krokom hrozí zvyšovanie doplatkov za lieky a zhoršenie dostupnosti liečby pre pacientov.

Pacient sa nedoplatí

„Doplatky sa v niektorých prípadoch zvýšia na stovky eur, ale môžu sa vyšplhať až na tisícky. Ide o bežné ochorenia, ako epilepsia alebo diabetes, ale aj o vážne onkologické ochorenia, kde pacienti budú musieť za jedno balenie liečby doplácať 500 eur a viac," uviedli zástupcovia asociácie.

Ministerstvo hovorí, že v prípade riešenia doplatkov má pacient viacero možností. „V súlade s platnou legislatívou poistenec môže svoju zdravotnú poisťovňu požiadať o úhradu sumy rovnajúcej sa doplatku poistenca za liek, ak sú splnené kritériá, ktoré určuje zdravotná poisťovňa a zverejňuje ich na svojom webovom sídle," komentovalo.
Asociácia hovorí aj o tom, že v dôsledku vzniku ekonomicky neúnosných doplatkov hrozí to, že pacient bude nútený zmeniť svoju liečbu, na ktorej je nastavený, pretože si doplatok nebude môcť dovoliť. Nebude to však z dôvodu nedostatku účinnosti alebo bezpečnosti liečby, teda preto, že by tak rozhodol lekár, ale čisto z ekonomických dôvodov.

Zľavy v kompetencii lekárne

Ministerstvo poukázalo na to, že podľa aktuálne platnej legislatívy môže aj lekárnik poskytnúť zľavu z marže obchodného výkonu na vydaný liek, ktorá nesmie prevýšiť 50 percent z výšky doplatku na liek. Rezort preto pripomína, že poskytovanie zliav na doplatky v lekárni je plne v kompetencii lekárne. Ak pacient patrí do skupiny sociálne najohrozenejších, čiže znevýhodnených pacientov, na ktorých sa vzťahuje ochranný limit spoluúčasti, a ak jeho úhrnná výška úhrad za doplatky za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky  prekročila v kalendárnom štvrťroku stanovený limit uvedený v zákone, zdravotná poisťovňa pacientovi uhradí sumu, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený, na bankový účet alebo na adresu trvalého pobytu pacienta automaticky, nemusí o refundáciu pacient žiadať, prízvukuje rezort.

Do limitu sa započítavajú len najlacnejšie náhradné lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky. Sumu, ktorá sa započítava do limitu spoluúčasti, si môže pacient skontrolovať na doklade z registračnej pokladnice, ktorý je vydaný v lekárni pri výdaji liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok. „Rovnako výška prepočítaného doplatku, ktorá sa započítava do limitu spoluúčasti, je zverejňovaná ako súčasť zoznamov kategorizovaných liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok," dodáva ministerstvo.

Liek za dva dôchodky

O neúnosnej situácii s platbami liekov sme informovali minulý rok na prípade pani Márie Kavickej, ktorá je od roku 1998 onkologický pacient. „Bola takmer za dvadsať rokov štyrikrát na operácii. Už takmer nemá hrubé črevo,“popísal nám stručne jej manžel čo všetko musela pani Mária podstúpiť za posledné roky. Kvôli jej zdravotnému stavu merajú dvakrát do mesiaca viac ako dvojhodinovú cestu z okolia Partizánskeho do Národného onkologického ústavu v Bratislave, kde pani Márii odoberú krv a podľa toho koľko má v krvi takzvaných onkomarkerov, je predpísaná liečba.

„Aj chemoterapiu brala. Aj ožarovanie po tých prvých operáciách. Potom už na ožarovanie nechodila. Ale teraz na chemoterapiu chodieva permanentne. Ale už to prestalo účinkovať tak jej predpísala lekárka tento liek a tam vznikli tieto spory,“ukázal nám pán Kavický pri stretnutí krabičku od lieku Lonsurf, ktorý manželke očividne pomáha. Na druhej strane cena zaň je neprimerane vysoká. Drahé lieky pritom pacientka užívala aj v minulosti, vždy jej ich úhradu poisťovňa bez problémov schválila. Od konca minulého roka sa však situácia zmenila a za novo predpísaný liek musia platiť plnú sumu, teda 1789 eur.

„Manželka užíva liek dvakrát denne, každý mesiac to musíme zaplatiť. Nie je to také jednoduché. Keby som nemal kamarátov tak neviem. Aj synovia niečo pomôžu. Dá sa to nejako, ale to nejde do nekonečna,“ vysvetlil nám pán Kavický ako sa pasujú s neúnosnou cenou lieku. S manželkou, s ktorou je v manželskom zväzku už 53 rokov je ich spoločný dôchodok vo výške 1008 eur. Obaja pritom celý život poctivo pracovali. „Ona má nádory na pečeni, tie sa nerozširujú, ale toto by malo zabrať aj na pľúca, kde sa rozširujú. To je všestranný liek. On má účinky na rakovinu všeobecne,“ dodal pán Kavický prečo napriek cene sa snaží zohnať prostriedky na kúpu tohto účinného medikamentu.