Napriek tomu, že podľa odborníkov máme najlacnejšie lieky v Európskej únii, pacienta beztak táto skutočnosť nezvykne hriať pri srdci po odchode z lekárne. Ceny liekov majú svoj kľúč, podľa ktorého sa vypočítavajú, rezort zdravotníctva si myslí, že tento vzorec však môže podliehať špekuláciám niektorých farmaceutických spoločností. Rozhodol sa preto predložiť novelu, ktorá by mala obdobné aktivity zamedziť.

Zavádzajúci priemer

Rezort zdravotníctva hovorí o zodpovednom nakladaní s verejnými financiami a zamedzenie špekulatívnemu spôsobu zárobku na zdravotných odvodoch ľudí so zachovaním dostupnosti liečby, čo prinesie viac peňazí do tých oblastí zdravotníctva, kde pacientom najviac pomôžu. „Ministerstvo zdravotníctva pripravilo novelu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorá prinesie jasné pravidlá a zamedzí špekuláciám pri ich cenotvorbe,“ uviedla hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

Ceny liekov na Slovensku sa podľa ministerstva už dlhodobo určujú ako podiel troch najlacnejších spomedzi európskych krajín. Niektoré farmaceutické spoločnosti v záujme zachovania vyššej ceny lieku a v súlade s vtedajšou platnou legislatívou dodávali jedinečné veľkosti balení liekov a nebolo možné k nim dohľadať ceny v zahraničí a určiť priemer troch najlacnejších v Európskej únii.

Novela z dielne ministerky Kalavskej túto možnosť odstráni. „Ak naši pacienti spotrebovávajú také veľkosti balení liekov, aké nikde inde, cena týchto balení bude prepočítaná úmerne z cien iných balení toho istého lieku,“ uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Podmienky v praxi

V praxi by nové podmienky mali vyzerať nasledovne: „Ak sa napríklad liek XY v našich lekárňach predáva len ako 100-tabletové balenie a pri pravidelnom prehodnocovaní jeho ceny sme našli rovnaké balenie len v Nemecku s cenou 100 eur, preto ho aj u nás predávame bez marží za 100 eur. Po novom však môžeme nájsť najlacnejšie veľkosti napríklad v Rumunsku, kde 50-tabletové balenie stojí 20 eur a v Poľsku tiež 50 tabletiek, ale za 30 eur,“ vysvetlila hovorkyňa Eliášová. V prípade, že už nikde inde ani v iných baleniach tento liek nepredávajú, tak rumunské a poľské ceny sa prepočítajú na veľkosť slovenského balenia (Rumunsko: 20x2=40 eur , Poľsko: 30x2=60 eur). „Keďže potrebujeme tri najnižšie ceny, tak si vyrátame priemer za 100 eur z Nemecka + 40 eur za Rumunsko + 60 eur za Poľsko a nová cena pre Slovensko bude 66,7 eur,“dodala.

Podľa slov ministerky, jej cieľom je dosiahnuť úsporu vo výdavkoch za lieky, ale takým spôsobom, ktorý neprináša zásadnejší zásah do terajšieho princípu cenotvorby.

Ak navrhované zmeny schváli vláda a parlament, upravené ceny pre niektoré lieky, ktoré budú podliehať novému referencovaniu, očakáva rezort od júna 2020.

Cieľom bolo zlepšenie pravidiel pri porovnávaní cien rovnakého lieku v iných európskych krajinách. Doteraz sa pri takzvanom referencovaní porovnávali iba ceny identických veľkostí balenia lieku.