Mikroplasty patria spolu s prebiehajúcou klimatickou krízou medzi najhorúcejšie environmentálne témy, o ktorých sa diskutuje v médiách. Lenže množstvo mikroskopických plastových fragmentov vo vzduchu, v pôde a vo vode je podľa nových zistení oveľa nižšie ako počet mikročastíc iného polyméru. Gumy.

Napriek tomu sa gumené mikročastice doposiaľ spomínali v diskusiách o znečistení životného prostredia drobnými fragmentmi polymérov zriedka. Ak vôbec, obvykle v odbornej literatúre, kde sa podľa nového výskumu ich koncentrácia hodnotila nepresne.

Státisíce ton

Na znečistenie gumenými mikročasticami sa v novej štúdii zamerali výskumníci zo Švajčiarskych federálnych laboratórií na testovanie a výskum materiálov (EMPA). Svoje výpočty založili na dátach o dovoze a vývoze pneumatík aj na počítačovom modelovaní, ako sa drobné útržky gumených pneumatík správajú na vozovkách a ako sa následne transportujú vzduchom alebo vodou.

DISTRIBÚCIA MIKROČASTÍC Našťastie, takmer tri štvrtiny gumených mikročastíc zostávajú v pôde neďaleko vozovky.
DISTRIBÚCIA MIKROČASTÍC Našťastie, takmer tri štvrtiny gumených mikročastíc zostávajú v pôde neďaleko vozovky.
Zdroj: NOWACK A KOL., 2019)

Švajčiarski vedci vypočítali, že len vo Švajčiarsku sa medzi rokmi 1988 až 2018 nahromadilo v životnom prostredí približne 220-tisíc ton drobných fragmentov gumy. Prevažná väčšina z nich pochádza z abrázie pneumatík na vozovke.
„Kvantifikovali sme nielen abráziu pneumatík, ale aj únik mikročastíc z iných zdrojov, napríklad z umelých trávnikov,“hovorí hlavný autor nového výskumu Bernd Nowack. Podľa výskumníka sa tieto dodatočné zdroje ukázali ako zanedbateľné. „Naopak, až 97 percent gumených mikročastíc pochádza z pneumatík,“ hovorí.

Bernd Nowack odhaduje, že zo všetkých polymérových mikročastíc, ktoré sa dostávajú do životného prostredia, pripadá len sedem percent na mikroplasty, ale až 93 percent na gumené mikročastice z abrázie pneumatík. „Množstvo gumených mikročastíc v životnom prostredí je obrovské, preto mu treba venovať náležitú pozornosť,“upozorňuje.

MIKROPLASTY Nie sú jediných zdrojom mikroznečistenia.
MIKROPLASTY Nie sú jediných zdrojom mikroznečistenia.
Zdroj: PROFIMEDIA.SK

Koľko ich vdýchneme?

Kam gumené mikročastice putujú potom, ako prestanú byť súčasťou pneumatík našich áut? Podľa švajčiarskych výskumníkov približne tri štvrtiny (74 percent) z nich zostávajú v pôde blízko vozovky, a to približne do vzdialenosti piatich metrov. Štyri percentá si nájdu cestu do pôdy vo väčšej vzdialenosti a takmer štvrtina (22 percent) skončí vo vodných tokoch. Autori novej štúdie však upozorňujú, že vďaka pokrokom technológií čistenia odpadových vôd dnes možno tieto mikročastice z vody
filtrovať.

BERND NOWACK „Množstvo gumených mikročastíc v životnom prostredí je obrovské, preto mu treba venovať náležitú pozornosť,“ upozorňuje švajčiarsky vedec.
BERND NOWACK „Množstvo gumených mikročastíc v životnom prostredí je obrovské, preto mu treba venovať náležitú pozornosť,“ upozorňuje švajčiarsky vedec.
Zdroj: INTERNET

Christoph Hüglin z Laboratória vzdušného znečistenia a environmentálnych technológií EMPA dodáva, že ak sa obávate o svoje zdravie, nemusíte panikáriť. Viaceré staršie štúdie podľa neho naznačili, že vplyv gumených mikročastíc na zdravie človeka je zrejme nízky. „Navyše aj v jemnom prachu, ktorý ľudia vdychujú v blízkosti ciest s hustou premávkou, bude množstvo gumených mikročastíc z abrázie pneumatík dosahovať nanajvýš niekoľko percent,“vysvetľuje švajčiarsky výskumník.