Rezortu školstva bude šéfovať bývalá riaditeľka Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Martina Lubyová. Informáciu nám potvrdili z vedenia SNS.

Podľa životopisu zverejnenom na Prognostickom ústave Slovenskej akadémie vied získala Lubyová PhD z ekonómie na Centre for Graduate Education – Economics Institute (CERGE-EI) v Prahe a State University of New York, PhD zo štatistiky na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, titul JUDr. na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a titul Mgr. v odbore biofyzika na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského.

Prednáša sociálnu štatistiku a teóriu výberov na Ekonomickej Univerzite. V období 2000-2010 pôsobila v Medzinárodnej organizácii práce (MOP) ako špecialistka pre rozvoj zamestnanosti v sub-regionálnom úrade MOP pre južnú Áziu so sídlom v New Delhi (2000-2002), špecalistka pre zamestnnosť v subregionálnom úrade MOP pre východnú Európu a strednú Áziu so sídlom v Moskve (2002-2009) a potom ako riaditeľka uvedeného úradu (2009-10). Predtým pôsobila na rôznych univerzitách, v OECD či v Českej akadémii vied. Je autorkou a spoluautorkou asi 60 vedeckých publikácií, zameraných najmä na oblasť ekonomiky zamestnanosti a trhu práce, migrácie, integrácie, vzdelávania a celoživotného vzdelávania.