Za bývalého režimu sa chodilo do prvomájových sprievodov. Chýbajú vám?

pionieri účastníci retro prvomájový sprievod
FOTO: Martin Palkovi?
Zdieľať Plus Mínus

Ďalšie Plus/Mínus

Video obsah