Dotkne sa najmä onkologických, neurologických pacientov či cukrovkárov. Reč je o novej revízii úhrad liekov, ktorá podľa Asociácie na ochranu práv pacientov zhorší ich dostupnosť.

Nepríjemné zmeny už teraz

Prvé zmeny by mali byť podľa Asociácie citeľné už počas tohto mesiaca. Situácia by sa navyše mala zhoršiť od januára budúceho roka.
Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov, Mária Lévyová upozornila, že počet ľudí, ktorí sa začali obracať na asociáciu, stúpol. Prvé dopady revízie úhrad liekov sa podľa jej slov pacientov dotknú už počas októbra. Doplatky za balenia liekov sa zvýšia o niekoľko desiatok eur za balenie. V hraničnom prípade pri ochorení rakoviny krvi sa suma pohybuje vo výške 2166 eur za balenie.
Napriek tomu, že konanie Ministerstva zdravotníctva k revízii úhrad liekov, platnej od 1. januára 2020, ešte ukončené nie je, na základe predbežných analýz hrozí zvyšovanie doplatkov v oblasti neurológie, a to pre pacientov s epilepsiou, ale aj sklerózou multiplex. Následky taktiež pocítia pacienti s transplantáciami, ale aj s diabetom a schizofréniou.

Zvýšenie u tretiny

„My sa nebránime rozumným, medicínsky opodstatneným a sociálne dostupným doplatkom. Chápeme výchovný efekt doplatku, ktorý niektorých pacientov upozorní na fakt, že žiaden liek nie je zadarmo a niekto ho proste zaplatiť musí. Sú ale prípady, keď je doplatok neakceptovateľný z medicínskych, ale aj sociálnych dôvodov. Taktiež treba zohľadňovať osobitné dosahy na sociálne skupiny pacientov," zdôraznil viceprezident asociácie Dominik Tomek.
Asociácia rovnako poukázala aj na zmenu zaraďovania liekov do kategorizačného zoznamu. „Vplyvom tejto revízie sa zvýšil doplatok u tretiny úhradových skupín. Ministerstvo tvrdí, že to nie je problém, lebo v každej skupine by mal byť aspoň jeden liek, ktorý je bez doplatku. Pravda je však taká, že v týchto úhradových skupinách, kde došlo k zvýšeniu doplatku, je až 70 percent úhradových skupín, ktoré obsahujú nenahraditeľné liečebné alternatívy," komentovali zástupcovia pacientov s dôvetkom, že v skupine síce lieky bez doplatku, ale z medicínskeho hľadiska zameniteľný nie je.
„Je potrebné prijať také zmeny, ktoré budú v prospech pacientov. Dohody sa nerobia tak, že k ním nedôjde a máme tu výpadok liekov. Ani nevieme, čo je to nedostupnosť,"uzavrel viceprezident asociácie.

Nedávno asociácia zverejnila prieskum na vzorke viac ako tisíc respondentov, kde má až 50 % opýtaných pocit, že pacient nie je v zdravotníctve na prvom mieste a toto percento sa zvyšuje priamo úmerne veku alebo v prípade chronických alebo pravidelných pacientov. „Tento prieskum poukázal na to, o čom hovoríme dávno – že systém poskytovania zdravotnej starostlivosti je dlhodobo podfinancovaný a je potrebné ho zmeniť tak, aby mal jasné pravidlá a na nedostatky v ňom nedoplácali pacienti ani poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,“ uviedla k prieskumu prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová.