Otcom proti svojej vôli. To je prípad lekára z amerického Oregonu, ktorý zažaloval univerzitnú nemocnicu v Oregone, kvôli zisteniu, že je otcom najmenej sedemnástich detí, o ktorých nevedel. Malo sa tak stať počas jeho študentských časov na spomínanom pracovisku. Suma, ktorú žiada ako odškodné sa tiež pohybuje v hodnotách spermií. Lekár požaduje od nemocnice takmer 5 miliónov eur.

Nepríjemné zistenie

Ako uvádza americká televízia NBCNews na svojej stránke, doktor Bryce Cleary bol podľa žaloby študentom prvého ročníka medicíny na Oregon Health and Science University, kde ho pracovníci kliniky plodnosti oslovili, aby daroval svoje spermie.

Študent Clearly s návrhom súhlasil, ale mal podmienky. Chcel byť anonymným darcom a rovnako požadoval, aby jeho genetickým materiálom nebolo počatých viac ako päť detí. Ďalšou podmienkou bolo, aby sa deti narodili matkám, ktoré nepochádzajú zo tichomorského Severozápadu Spojených štátov.
Všetko išlo v starých koľajach kým sa podľa NBCNews Clearly v marci tohto roka nespojil s dvoma sestrami v súvislosti so zistením, že je ich otec. K tomuto kontaktu či zisteniu prišli sestry prostredníctvom informácií zo stránky Ancestry.com.
Clearly sa zároveň dozvedel, že nie je otcom iba dvoch sestier, ale najmenej ďalších sedemnástich detí, z ktorých väčšina sa narodila v Oregone.

Duševná ujma

Súd tvrdí, že existuje vysoká šanca, že niektoré z jeho detí mohli navštevovať rovnaké vysoké školy, poprípade ďalšie inštitúcie a stretávať sa v rovnakých sociálnych kruhoch bez toho, aby o tom vedeli. Dotknutý lekár k tomu povedal, že mohol nevedome liečiť alebo vyšetriť jedného alebo viacerých svojich potomkov, keď pracoval ako lekár primárnej starostlivosti v meste Corvallise v Oregone.
Clearly preto žaluje pracovisko za porušenie jeho pôvodnej dohody s tým, že oplodnenie sa neobmedzovalo iba na ženy žijúce mimo Oregonu a tichomorského severozápadu, že z jeho spermií bolo počatých viac ako päť detí, že jeho spermie sa mali používať výlučne na lekársky výskum a len do chvíle čo sa počne päť detí. Rovnako jeho totožnosť mala zostať navždy anonymná.
V žalobe sa uvádza podľa americkej televízie, že Cleary „utrpel extrémnu duševnú a emocionálnu bolesť, úzkosť a utrpenie, ktoré všetky mali výrazný a negatívny vplyv na jeho osobné, rodičovské a manželské vzťahy“. Lekár preto požaduje od organizácie 4,8 milióna eur ako odškodné.